DOCB Meetsessie | Séance de mesurage CANCELED, RECENTLY UPDATED

24 April 2021 - 24 April 2021 start in -19 day(s)

Royal Belgian Sailing Club | Damslootmeer

Gratis meetsessie enkel voor DOCB leden (2021) Séance de mesurage gratuite pour les seuls membres DOCB (2021)
Laat ons in commentaar weten welke uitrusting u wenst te presenteren (zeil, roer, …)
Merci de nous signaler en commentaire le matériel que vous souhaitez présenter (voile, safran,…)

Een afspraak zal u door de DOCB worden voorgesteld op donderdag of ten laatste vrijdag, gelieve deze nauwgezet na te leven,

Uw aanwezigheid op de RBSC site zal beperkt blijven tot deze afspraak. U kunt 5 minuten voor de geplande tijd aanwezig zijn en u wordt verzocht het terrein binnen 5 minuten na uw sessie te verlaten.
RBSC verzoekt om beperking van het parkeren tot achter de hangar (op het afgesproken tijdstip van de vergadering) en om een masker te dragen in alle omstandigheden.

Wij zijn er zeker van dat wij op u kunnen rekenen en wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Un rendez-vous vous sera proposé par le DOCB ce jeudi ou vendredi au plus tard, veillez à respecter scrupuleusement ce dernier,

Votre présence sur le site du RBSC sera limitée à ce rendez-vous. Vous pourrez vous y présenter 5 minutes avant l’heure fixée et il vous sera demandé de quitter le site dans les 5 minutes après votre séance.
Le RBSC demande que le stationnement se fasse uniquement derrière le hangar (à l’heure de rendez-vous fixé) et de porter en toutes circonstances un masque.

Nous sommes certains de pouvoir compter sur vous et nous vous remercions d’avance pour votre compréhension.

Leden die aan de selecties wensen deel te nemen moeten met gevalideerde uitrusting varen, de organisatoren van de selectieve regatta’s of de DOCB kunnen te allen tijde de lijst van de uitrusting opvragen en overgaan tot de verificatie van deze laatste.
Les membres désirant participer aux sélections doivent naviguer avec du matériel ayant été validé, les organisateurs des régates sélectives ou le DOCB peuvent à tout moment exiger la liste du matériel et procéder aux vérifications de ce dernier.

 

U moet ingelogd zijn om u voor dit evenement te registreren. | Vous devez être connecté pour pouvoir vous inscrire à cet évènement.


Add this to your calendar ICAL