Dinghy Optimist Class Belgium

Dinghy Optimist Class Belgium VZW | ASBL

BE0409330991 RPR Antwerpen | Nieuwstraat 11 | 2970 Schilde

Het DOCB is een klassenorganisatie zoals bedoeld in de bepalingen en reglementen van het Royal Belgian Sailing Federation (RBSF of Belgian Sailing), en is de National Class Association zoals bedoeld in art 2.1.4. van de Class Rules van de International Optimist Dinghy Association (IODA). Hieruit volgt dat het doel van de vzw is om het zeilen voor jeugdige zeilers te bevorderen en dit aan zo laag mogelijke kostprijs. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Le DOCB est une organisation de classe au sens des règles et règlements de la Fédération royale belge de voile (RBSF ou Belgian Sailing), et est l’Association nationale de classe au sens de l’article 2.1.4. des règles de classe de l’International Optimist Dinghy Association (IODA). Il s’ensuit que l’objectif de l’association est de promouvoir la voile pour les jeunes marins au coût le plus bas possible. Elle peut également entreprendre toutes les activités susceptibles de favoriser cet objectif. En ce sens, elle peut aussi, mais seulement accessoirement, exercer des activités commerciales, uniquement dans la mesure où le produit est utilisé pour la finalité pour laquelle elle a été créée

Raad van Bestuur | Conseil d’administration | 2022

  • Wouter Borghijs
  • Peter-Paul de Beukelaar
  • Jo Maris
  • Chris Baert
  • Nicolas Stassen