WWSV steunt optimist zeilers

Na een aantal jaren afwezigheid willen wij als federatie opnieuw een aantal initiatieven lanceren in de Optimist klasse.  In eerste instantie wordt er geen nieuw federatieteam opgericht, maar willen we vooral de bestaande teams samenbrengen en trainers en zeilers zoveel mogelijk bijleren.  Samen zijn we sterker! Wat gaan we concreet doen? 

Het is onze doelstelling om 3 keer per jaar een stage te organiseren voor maximum 8 zeilers en in de vakantieperiode (krokus – Pasen – herfst). Een zeiler kan zich voor elke stage selecteren door deel te nemen aan een aantal vooropgestelde selectiewedstrijden.  Zeilers hebben dus 3 keer per jaar de kans om zich te plaatsen voor een stage. Gezien de krokusvakantie al bijna voor de deur staat gaan we hiermee van start in de paasvakantie. 

Zeilers die zich kandidaat willen stellen voor deelname aan deze stage, kunnen zich  aanmelden door een mailtje te sturen naar secretary@optimist.be.  Tijdens de paasstage nodigen we ook andere teams uit om op dezelfde locatie te komen trainen, zodat er aan het eind van elke trainingsdag ook een aantal gezamenlijke trainingswedstrijden gevaren kunnen worden. 

Daarnaast voorziet WWSV ook de coaching en rib tijdens het EK en het WK plus tijdens de trainingsdagen voorafgaand aan deze wedstrijden. Er wordt gekeken of er nog een trainingsweekend kan ingepland worden met de EK/WK ploeg.

De deelnameprijs zal hier 35,00 € per persoon zijn voor de EK ploeg en 45,00 € voor de WK ploeg. Voor zowel de stages als de EK en WK begeleiding zal de coaching door Pieter Van den Bossche voorzien worden. 

Uiteraard willen we ons als federatie ook breder inzetten en een grotere groep bereiken. WWSV en FFYB slaan hiervoor de handen in elkaar om samen een trainingsweekend te organiseren op 7 en 8 mei onder begeleiding van top Laser zeiler William De Smet, Olympisch Laser zeiler Wannes Van Laer en ervaren coach Michaël Pirenne. Alle wedstrijdzeilers en coaches zijn welkom om hierbij aan te sluiten. 

Wannes Van Laer zal daarnaast zijn kennis ook nog delen op de nationale trainingsdagen van 26 maart en 27 augustus. Zet deze dagen alvast met stip in jullie agenda!  Er staat heel wat te gebeuren de komende weken en maanden! Wij timmeren ondertussen achter de schermen hard verder aan de invulling van de trainingsdagen om de zeilers en coaches zo veel mogelijk te kunnen laten bijleren. Meer informatie volgt!

Zie de WWSV mededeling : Nieuwe initiativen Optimist Klasse

Voir la communication FFYB : Nouvelles initiatives pour les Optimist

Annulering van de volgende regatta’s | Annulation des prochaines régates

Beste leden,

De besluiten betreffende de hervatting van de amateursport -competities zijn bevestigd: deze zullen pas vanaf 9 juni kunnen worden hervat.
DOCB bevestigt daarom de afgelasting van de regatta’s die gepland waren voor het weekend van 13-16 mei te Nieuwpoort (KYCN) alsook voor het weekend van 22-24 mei te Oostende. De inschrijvingsgelden worden zo spoedig als mogelijk terugbetaald.

Anderzijds zal DOCB, gegeven de omstandigheden, eerstkomend terugkomen op de selecties voor de EK & WK kampioenschappen.

Het alternatieve trainingsprogramma zal door de weersomstandigheden individueel georganiseerd worden in de verschillende trainingsgroepen. De verkregen permits (FOD & Nieuwpoort) kunnen gehanteerd worden om binnen de geldende regels te varen.DOCB zal eveneens aanwezig zijn, de gelegenheid om uw vragen omtrent de selecties of andere zaken beantwoord te zien.

We hernemen graag de competitie tijdens de Nieuwpoortweek, begin juli !
Tot dan, blijf online, studeer hard en bovenal, blijf zeilen.

Het DOCB bestuur


Chers membres,

Les décisions concernant la reprise des compétitions de sport amateur ont été confirmées, celles-ci ne pourront reprendre qu’à partir du 9 juin.
Le DOCB confirme donc l’annulation des régates prévues le week-end du 13 au 16 mai à Nieuwpoort (KYCN) et du week-end du 22 au 24 mai à Ostende.
Les frais d’inscription seront remboursés dans les meilleurs délais.

Compte tenu des circonstances, le DOCB vous reviendra prochainement concernant les sélections..

Le programme alternatif des entraînement sera organisé individuellement dans les différents groupes, en fonction des conditions météorologiques. Les permis obtenus (FOD & Nieuwpoort) peuvent être utilisés pour naviguer dans le respect des règles actuelles.
Le DOCB sera également présent, cela sera l’occasion d’obtenir des réponses à vos questions concernant les sélections ou d’autres sujets.

Nootre prochain rendez-vous est fixé pendant la Nieuwpoort Week, début juillet !

D’ici là restez en ligne, étudiez dur et surtout, continuez à naviguer.

Le conseil d’administration du DOCB

Open Water Regatta | KYCN 13/05 → 16/05

Aanstaande dinsdag horen hoe we, definitief, de zeilen kunnen hijsen in het weekend van 13-14-14-16 mei. DOCB hakt de knoop dus door en zorgt voor een zeilweekend, afhankelijk van wat mogelijk zal blijken.  

Wij voorzien 3 Scenario’s :

  • Indien 50 deelnemers kan, verwelkomen wij graag álle leden van het DOCB op de wedstrijd. (Permit van FOD en Nieuwpoort zijn reeds verkregen)
  • Indien Maximaal 25 deelnemers toegelaten is, wordt een deelnemerslijst door DOCB weerhouden in functie van vastgelegde criteria. De overige leden wordt graag uitgenodigd voor Nationale trainingsdagen.
  • Indien wedstrijden NIET kunnen doorgaan, voorziet DOCB de mogelijkheid tot deelname aan 2 groepen van 25 deelnemers voor Nationale trainingsdagen.

Veel succes aan álle leden!


Mardi prochain, nous apprendrons comment nous pourrons, définitivement, hisser les voiles lors du week-end du 13-14-16 mai. Nous déciderons de ce que deviendra ce week-end de voile, en fonction de ce qui sera possible.

Nous envisageons 3 scénarios :

  • Si 50 participants sont possibles, la régate sera ouverte à tous les membres du DOCB. Les permis nécessaires ont déjà été obtenus : FOD et Nieuwpoort.
  • Si un maximum de 25 participants est autorisé, une liste des participants sera proposée par le DOCB, sur la base de critères établis. Les membres restants seront invités à participer aux journées d’entrainements nationaux.
  • Si aucune compétition ne peut avoir lieu, nous proposerons 2 groupes de 25 participants chacun pour participer aux journées d’entrainements nationaux.

Bonne chance à tous les membres !