Optimist Team Belgium 2022

Het DOCB is verheugd U de geselecteerden voor het WK te Bodrum Turkije en het EK te Sønderborg, Denemarken voor te stellen. Voor het WK en EK zullen respectievelijk 5 en 7 Optimist zeilers België vertegenwoordigen. 

Le DOCB est heureux de présenter les candidats sélectionnés pour la coupe du monde à Bodrum en Turquie et pour le Championnat d’Europe à Sønderborg au Danemark. Pour le Championnat du Monde et le Championnat d’Europe, respectivement 5 et 7 régatiers Optimist représenteront la Belgique. 

Het WK Optimist 2022  zal doorgaan te Bodrum, Turkije van 27 juni  tot en met 7 jul 2022. De geselecteerde zeilers voor het WK  Optimist 2022:

Le Championnat du Monde aura lieu à Bodrum, en Turquie , du 27 juin au 7 juillet 2022. Les régatiers sélectionnés pour le Championnat du Monde Optimist 2022: 

BEL 1200  – VIC ROSSEL (Optisharks – VVW Spuikom (I/O)

BEL 1262 – SANDER BORGHIJS (KLYC  – KYCN)

BEL 1253 – LOTTE MEYNEN (WSKLuM)

BEL 1144 –  MATTHIJS LENAERTS (NWV)

BEL 1194 – THORVALD SERGEYS (RBSC)

Het EK Optimist 2022  zal doorgaan te Sønderborg, Denemarken van 30 juli  tot en met 6 Augustus 2022. De geselecteerde zeilers voor het EK Optimist 2022 :

Le Championnat d’Europe Optimist 2022 aura lieu à Sonderberg au Danemark du 30 juillet au 6 août 2022. Les régatiers sélectionnés pour le Championnat d’Europe Optimist 2022 :

BEL 1192 –  MAXIME DELHAYE (GYC)

BEL 1187 – QUINTEN OPSTAELE (NWV)

BEL 1257 – THOMAS CANTILLON (VVW)

BEL 1185 – FLORIS BOONE (NWV)

BEL 1245 – MAUD de BIE (RBSC)

BEL 1080 – ZOÉ DELHAYE (GYC)

BEL 1212 – LENA SNAUWAERT (RBSC)

Proficiat en veel succes gewenst in deze prachtige competities!

Félicitations et bonne chance dans ces merveilleuses compétitions!

Meetsessie | Session de mesurage

Om deel te kunnen aan selectiewedstrijden, dient men met gevalideerde uitrusting te varen. Dit kan opgevraagd en gecontroleerd worden door organisatoren van wedstrijden alsook door het DOCB.

Zaterdag 26/03/2022 voorziet DOCB een meetsessie die gratis wordt aangeboden.

Om hiervan gebruik te kunnen maken, wordt u gevraagd zich aan te melden via Manage2Sail. Gelieve eveneens aan te geven welke uitrusting u wenst te laten opmeten.

Op basis van de aanmeldingen zal een planning opgemaakt worden. U wordt hiervan verwittigd.

De meetsessie zal doorgaan op RBSC te Heusden, stapsteenweg 50.


Pour pouvoir participer aux compétitions de sélection, les membres doivent naviguer avec du matériel ayant été validé. Les organisateurs des régates selectives ou le DOCB peuvent à tout moment contrôler et vérifier la liste du matériel.

Samedi 26/03/2022 DOCB propose une séance de mesurage qui est offerte gratuitement.

Pour participer à cette séance, il vous sera demandé de vous inscrire via Manage2Sail. Veuillez également indiquer quel équipement vous souhaitez faire mesurer.

Un planning sera établi en fonction des inscriptions. Vous en serez informé.

La session de mesure aura lieu au RBSC à Heusden, Stapsteenweg 50.

WWSV steunt optimist zeilers

Na een aantal jaren afwezigheid willen wij als federatie opnieuw een aantal initiatieven lanceren in de Optimist klasse.  In eerste instantie wordt er geen nieuw federatieteam opgericht, maar willen we vooral de bestaande teams samenbrengen en trainers en zeilers zoveel mogelijk bijleren.  Samen zijn we sterker! Wat gaan we concreet doen? 

Het is onze doelstelling om 3 keer per jaar een stage te organiseren voor maximum 8 zeilers en in de vakantieperiode (krokus – Pasen – herfst). Een zeiler kan zich voor elke stage selecteren door deel te nemen aan een aantal vooropgestelde selectiewedstrijden.  Zeilers hebben dus 3 keer per jaar de kans om zich te plaatsen voor een stage. Gezien de krokusvakantie al bijna voor de deur staat gaan we hiermee van start in de paasvakantie. 

Zeilers die zich kandidaat willen stellen voor deelname aan deze stage, kunnen zich  aanmelden door een mailtje te sturen naar secretary@optimist.be.  Tijdens de paasstage nodigen we ook andere teams uit om op dezelfde locatie te komen trainen, zodat er aan het eind van elke trainingsdag ook een aantal gezamenlijke trainingswedstrijden gevaren kunnen worden. 

Daarnaast voorziet WWSV ook de coaching en rib tijdens het EK en het WK plus tijdens de trainingsdagen voorafgaand aan deze wedstrijden. Er wordt gekeken of er nog een trainingsweekend kan ingepland worden met de EK/WK ploeg.

De deelnameprijs zal hier 35,00 € per persoon zijn voor de EK ploeg en 45,00 € voor de WK ploeg. Voor zowel de stages als de EK en WK begeleiding zal de coaching door Pieter Van den Bossche voorzien worden. 

Uiteraard willen we ons als federatie ook breder inzetten en een grotere groep bereiken. WWSV en FFYB slaan hiervoor de handen in elkaar om samen een trainingsweekend te organiseren op 7 en 8 mei onder begeleiding van top Laser zeiler William De Smet, Olympisch Laser zeiler Wannes Van Laer en ervaren coach Michaël Pirenne. Alle wedstrijdzeilers en coaches zijn welkom om hierbij aan te sluiten. 

Wannes Van Laer zal daarnaast zijn kennis ook nog delen op de nationale trainingsdagen van 26 maart en 27 augustus. Zet deze dagen alvast met stip in jullie agenda!  Er staat heel wat te gebeuren de komende weken en maanden! Wij timmeren ondertussen achter de schermen hard verder aan de invulling van de trainingsdagen om de zeilers en coaches zo veel mogelijk te kunnen laten bijleren. Meer informatie volgt!

Zie de WWSV mededeling : Nieuwe initiativen Optimist Klasse

Voir la communication FFYB : Nouvelles initiatives pour les Optimist

Optispring Regatta | 2022

The Dinghy Optimist Class Belgium, The Royal Yacht Club of Belgium together with Yacht Club Marina Port Zelande | Grevelingen Meer invites you to register for the 2022 edition of the Optispring Regatta.

De Dinghy Optimist Class Belgium, de Royal Yacht Club of Belgium samen met de Yacht Club Marina Port Zelande | Grevelingen Meer nodigt u uit zich in te schrijven voor de 2022 editie van de Optispring Regatta.

Le Dinghy Optimist Class Belgium, le Royal Yacht Club of Belgium ensembles avec le Yacht Club Marina Port Zelande | Grevelingen Meer vous invitent à vous inscrire à l’édition 2022 de l’Optispring Regatta.

Registrations are open on Manage2Sail.

More informations here.

Optimist Team Belgium 2021

Follow below the composition of the 2021 national team.

Volg hieronder de samenstelling van het nationale team van 2021.

Suivez ci-dessous la composition de l’équipe nationale 2021.


World Championship –  Belgian Team

BEL1176 - Anders Bultynck (WOS) confirmed
BEL1209 - Boris De Wilde (VVW Spuikom (I/O)) confirmed
BEL1253 - Hannelien Borghijs (KLYC-KYCN) confirmed
BEL1252 - Sander Borghijs (KLYC-KYCN) confirmed
BEL1200 - Vic Rossel (Optisharks – VVW Spuikom (I/O)) confirmed

European Championship – Belgian Team

BEL1210 - Alexander De Bie (RBSC) confirmed
BEL1193 - Antonia Van den Bergh (WOS) confirmed
BEL1214 - Cédric D'hondt (RYCB) confirmed
BEL1085 - Clara Muylle (RBSC) confirmed
BEL1121 - Gil Baeten (RBSC) confirmed
BEL1226 - Lotte Meynen (WSKLuM) confirmed
BEL1187 - Quinten Opstaele (NWV) confirmed
BEL1186 - Thorvald Sergeys (RBSC) confirmed

Selections – Optimist Team Belgium 2021

Texte en français ci-dessous


Zoals gebleken heeft Corona een grote impact gehad op het verloop en de organisatie van het zeilseizoen 2021. De verschillende trainingsgroepen en het DOCB werden meermaals voor grote uitdagingen geplaatst en een uitzonderlijk jaar vereist dan ook uitzonderlijke maatregelen en beslissingen, zo ook voor de EK/ WK selecties.

Doordat er dit jaar geen selectiewedstrijden hebben plaatsgevonden heeft het DOCB een lijst weerhouden met leden die zich selecteerbaar kunnen stellen voor het EK en WK.  In het totaal  zullen 13 leden kunnen strijden in het EK/WK 2021. (Zie lijst in bijlage)

De lijst werd samengesteld op basis van 3 criteria

 1. Lid zijn van het DOCB
 2. Deelgenomen hebben aan de selectiewedstrijden (Kalender) 2020
 3. Uitslag 2020 wordt geënt op huidige ledenlijst 2021

Uitslagen – selectie

Bevestiging Deelname

DOCB vraagt aan de leden die zich definitief selecteerbaar wensen te stellen, dit zo spoedig mogelijk te bevestigen en, in ieder geval, voor maandag 17 mei 2021 – 22u.

De huidige deelnamekosten bedragen ongeveer 700,00€ (IODA) waarbij nog de reiskosten (deelnemers aan de regatta, coach, teamleider en boten) en de kosten voor toezicht moeten worden opgeteld. Er zal zo spoedig mogelijk een begroting worden opgesteld.

Op basis van deze bevestiging kan een definitieve lijst worden vastgelegd en/of opvolgers worden gecontacteerd en aangeduid.

Woensdag 19 mei 2021 zal de Raad van Bestuur vergaderen ten einde de definitieve lijst te bestendigen.

Donderdag 20 mei 2021 wordt een EK/WK vergadering belegd (via TEAMS) met leden, ouders, coaches en DOCB teneinde de voorbereidingen te kunnen opstarten.

Bij vragen kan u steeds terecht bij de DOCB bestuursleden via mail of dit weekend 13-16/05/2021 te Nieuwpoort. 

Keep Up sailing! 


Le Coronavirus a eu un impact important sur le déroulement et l’organisation de la saison de voile 2021. Les différents groupes d’entraînement et le DOCB ont été confrontés à de grands défis et une année exceptionnelle exige des mesures et des décisions exceptionnelles, également pour les sélections aux championnats d’ Europe et du monde.

Les régates de sélection n’ayant pu être organisée cette année, le DOCB a retenu une liste des membres qui peuvent se sélectionner. Au total, 13 régatiers pourront rejoindre l’équipe Belge. (Voir liste en annexe)

La liste a été établie sur la base de 3 critères

 1. Etre membre du DOCB
 2. Avoir participé aux régates de sélection (Calendrier) 2020
 3. Le résultat 2020 est appliqué à la liste des membres actuels 2021

Résultats

Confirmation de la participation

Le DOCB demande aux membres qui souhaitent se rendre définitivement sélectionnables de le confirmer dès que possible et, au plus tard, avant le lundi 17 mai 2021 – 22h.

Les frais actuels de participation s’élèvent à environ 700,00€ (IODA) auxquels il faudra ajouter les frais de déplacements (régatiers, coach, team leader et bateaux) ainsi que les frais d’encadrement. Un budget sera établi au plus vite.

En fonction de cette confirmation, une liste définitive pourra être établie et/ou les candidats suivant sur la liste pourront être contactés et désignés.

Mercredi 19 mai 2021, le conseil d’administration se réunira afin de rendre la liste définitive permanente.

Jeudi 20 mai 2021, une réunion CM/CE sera organisée (via TEAMS) avec les membres, les parents, les entraîneurs et le DOCB afin de commencer les préparatifs.

N’hésitez pas à contacter les membres du conseil d’administration du DOCB pour toute question par e-mail ou ce week-end du 13 au 16/05/2021 à Nieuwpoort.

Keep Up sailing! 

Open Water Regatta | KYCN 13/05 → 16/05

Aanstaande dinsdag horen hoe we, definitief, de zeilen kunnen hijsen in het weekend van 13-14-14-16 mei. DOCB hakt de knoop dus door en zorgt voor een zeilweekend, afhankelijk van wat mogelijk zal blijken.  

Wij voorzien 3 Scenario’s :

 • Indien 50 deelnemers kan, verwelkomen wij graag álle leden van het DOCB op de wedstrijd. (Permit van FOD en Nieuwpoort zijn reeds verkregen)
 • Indien Maximaal 25 deelnemers toegelaten is, wordt een deelnemerslijst door DOCB weerhouden in functie van vastgelegde criteria. De overige leden wordt graag uitgenodigd voor Nationale trainingsdagen.
 • Indien wedstrijden NIET kunnen doorgaan, voorziet DOCB de mogelijkheid tot deelname aan 2 groepen van 25 deelnemers voor Nationale trainingsdagen.

Veel succes aan álle leden!


Mardi prochain, nous apprendrons comment nous pourrons, définitivement, hisser les voiles lors du week-end du 13-14-16 mai. Nous déciderons de ce que deviendra ce week-end de voile, en fonction de ce qui sera possible.

Nous envisageons 3 scénarios :

 • Si 50 participants sont possibles, la régate sera ouverte à tous les membres du DOCB. Les permis nécessaires ont déjà été obtenus : FOD et Nieuwpoort.
 • Si un maximum de 25 participants est autorisé, une liste des participants sera proposée par le DOCB, sur la base de critères établis. Les membres restants seront invités à participer aux journées d’entrainements nationaux.
 • Si aucune compétition ne peut avoir lieu, nous proposerons 2 groupes de 25 participants chacun pour participer aux journées d’entrainements nationaux.

Bonne chance à tous les membres !

2021 Europeans Championship | Cadiz (ESP)

Het is nu bevestigd, we hebben een extra plaats voor een jongen in ons nationaal team gekregen.
Nu zullen 5 jongens en 3 meisjes België vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap dat in Spanje, in de buurt van Cádiz, zal worden gehouden.


C’est désormais confirmé, nous avons obtenu une place supplémentaire pour un garçon dans notre équipe nationale.
Ce sont désormais 5 garçons et 3 filles qui représenteront la Belgique aux Championnats d’Europe qui se joueront en Espagne, près de Cadiz

Seizoensopening, selectie en eerste wedstrijden | Ouverture de la saison, sélection et premières régates

Er komen tekenen die wijzen op een mogelijke hervatting van de competities. Wij hebben het groene licht gekregen van de Federale Mobiliteitsdienst voor de eerste editie van de Open Water Regatta die samen met de KYCN wordt georganiseerd. Deze regatta moet de opening van het seizoen markeren en ons in staat stellen onze beste zeilers te kwalificeren om het Belgische team te vormen voor de Europese en Wereldkampioenschappen. We hebben echter nog steeds te maken met het risico van een mogelijke beperking van het aantal deelnemers. Wij hebben ingeschat dat het grootste risico erin zou bestaan de inschrijvingen voor de eerste regatta’s te beperken tot slechts 25 optimisten. Daarom hebben wij u onlangs voorgesteld om uw belangstelling voor de Selection Races Team Belgium 2021 te tonen door u in te schrijven op onze website.

De regatta’s die binnenkort zullen plaatsvinden zijn :

Open Water Regatta | KYCN – 13 tot 16 mei 2021 – Nieuwpoort

Open Water Regatta | RNSYC – 22 tot 24 mei 2021 – Oostende

Indien de huidige maatregelen gehandhaafd blijven, zullen wij geen andere keuze hebben dan de deelname aan deze regatta’s bij voorrang voor te behouden aan de kandidaten voor de EK/WK selectie, de IODA kalender verplicht ons om voor het einde van de maand de namen van de geselecteerde Belgische kandidaten door te geven. Wij onderzoeken de mogelijkheid om, met de kostbare hulp van RBSC Heusden, een alternatief evenement op te zetten voor de andere deelnemers, die ook staan te popelen om weer op het water mee te doen.

Onze voorkeur gaat uit naar regatta’s die openstaan voor iedereen, zonder enige beperking, voor zover die ondersteund kunnen worden. De vandaag verkregen vergunning, die ons weliswaar verplicht de geldende COVID-maatregelen in acht te nemen, is ons verleend voor 40 Optimisten en 20 Cadetten. Laten we vertrouwen houden.

Wij hopen zeer binnenkort bij u terug te kunnen komen met meer informatie en details.

Tot ziens op het water deze keer! Stay tuned!


Des signaux d’une possible reprise des compétitions nous parviennent. Nous avons obtenu le feu vert du service fédéral mobilité pour la première édition de l’Open Water Regatta organisée conjointement avec le KYCN. Cette régate devrait marquer l’ouverture de la saison et permettre de qualifier nos meilleurs régatiers pour former l’équipe belge pour les championnats d’Europe et les championnats du Monde. Nous devons cependant toujours composer avec le risque d’une possible limitation du nombre de participants. Nous avons estimé que le risque le plus significatif nous obligerait à limiter les inscriptions des premières régates à seulement 25 optimists. C’est pourquoi nous vous avons proposé récemment de marquer votre intérêt aux Selection Races Team Belgium 2021 par une inscription sur notre site.

Les régates prochainement programmées sont :

Open Water Regatta | KYCN – 13 au 16 mai 2021 – Nieuwpoort

Open Water Regatta | RNSYC – 22 au 24 mai 2021 – Oostende

Si les mesures actuelles sont maintenues, nous n’aurons pas d’autres choix que de réserver la participation à ces régates en priorité aux candidats à la sélection EK/WK, le calendrier IODA nous impose de transmettre, avant la fin du mois, les noms des candidats belges retenus. Nous étudions la possibilité, avec l’aide précieuse du RBSC Heusden, de mettre en place un évènement alternatif pour les autres compétiteurs, tout aussi impatients de pouvoir à nouveau se mesurer sur l’eau.

Notre préférence, aussi longtemps qu’il sera possible de la soutenir, penche pour des régates ouvertes à tous, sans limitation. Le permis obtenu aujourd’hui, bien qu’il nous impose le respect des mesures COVID en vigueur, nous a été octroyé pour 40 optimists et 20 Cadets. Restons confiants.

Nous espérons pouvoir vous revenir très vite avec plus d’informations et de précisions.

A très vite sur l’eau cette fois! Stay tuned!