Meetsessie | Session de mesurage

Om deel te kunnen aan selectiewedstrijden, dient men met gevalideerde uitrusting te varen. Dit kan opgevraagd en gecontroleerd worden door organisatoren van wedstrijden alsook door het DOCB.

Zaterdag 26/03/2022 voorziet DOCB een meetsessie die gratis wordt aangeboden.

Om hiervan gebruik te kunnen maken, wordt u gevraagd zich aan te melden via Manage2Sail. Gelieve eveneens aan te geven welke uitrusting u wenst te laten opmeten.

Op basis van de aanmeldingen zal een planning opgemaakt worden. U wordt hiervan verwittigd.

De meetsessie zal doorgaan op RBSC te Heusden, stapsteenweg 50.


Pour pouvoir participer aux compétitions de sélection, les membres doivent naviguer avec du matériel ayant été validé. Les organisateurs des régates selectives ou le DOCB peuvent à tout moment contrôler et vérifier la liste du matériel.

Samedi 26/03/2022 DOCB propose une séance de mesurage qui est offerte gratuitement.

Pour participer à cette séance, il vous sera demandé de vous inscrire via Manage2Sail. Veuillez également indiquer quel équipement vous souhaitez faire mesurer.

Un planning sera établi en fonction des inscriptions. Vous en serez informé.

La session de mesure aura lieu au RBSC à Heusden, Stapsteenweg 50.

Optispring Regatta | 2022

The Dinghy Optimist Class Belgium, The Royal Yacht Club of Belgium together with Yacht Club Marina Port Zelande | Grevelingen Meer invites you to register for the 2022 edition of the Optispring Regatta.

De Dinghy Optimist Class Belgium, de Royal Yacht Club of Belgium samen met de Yacht Club Marina Port Zelande | Grevelingen Meer nodigt u uit zich in te schrijven voor de 2022 editie van de Optispring Regatta.

Le Dinghy Optimist Class Belgium, le Royal Yacht Club of Belgium ensembles avec le Yacht Club Marina Port Zelande | Grevelingen Meer vous invitent à vous inscrire à l’édition 2022 de l’Optispring Regatta.

Registrations are open on Manage2Sail.

More informations here.

Nationale ranking 2021 | Classement national 2021

Dit specifieke seizoen loopt ten einde. Hier zijn de nationale klassementen, verstoord door uitstel en afgelastingen, maar uiteindelijk zijn er toch enkele mooie wedstrijden op het water gehouden.
Wij wensen u prettige momenten met uw gezin om dit jaar af te sluiten en zien uit naar uw komst in 2022 voor een nieuw seizoen vol beloften.

Cette saison pour le moins particulière s’achève. Voici le classement national, perturbé par les reports et annulations mais finalement qui aura quand même vu l’organisation de quelques belles régates sur l’eau.
Nous vous souhaitons d’agréables moments en famille pour achever cette année et nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour une nouvelle saison pleine de promesses.

Nationaal Optimist 2021 | National Optimist 2021

 1. Hannelien Borghijs (KLYC-KYCN)
 2. Sander Borghijs (KLYC-KYCN)
 3. Maxime Delhaye (GYC-Sail@ccess)

Benjamin Optimist 2021 | Benjamin Optimist 2021

 1. Michiel De Pelsmaeker (NWV Berlare – Q Kids)
 2. Zoé Delhaye (GYC-Sail@ccess)
 3. Victor Meert (NWV Berlare – Q Kids)

Rookie of the year 2021

Emmanuel Lagrange (BRYC)

Recall – next week-end events and national ranking

Belangrijke herinnering, laatste nationale regatta dit weekend, slechts 17 inschrijvingen tot nu toe.
Wij vragen u uw deelname zo spoedig mogelijk te bevestigen, de RNCV bereidt een heel mooi evenement voor, een team van vrijwilligers staat klaar om u te ontvangen, wij kunnen hen bedanken door onze aanwezigheid.

Nationale wedstrijd | RCNV Visé 24 Oktober 2021
Aanstaande zondag staat de N11 de DOCB kalender 2021 op het programma.
De registratie tot de wedstrijd staat open op manage2 sail!
Gelieve de gezondheids-en veiligheidsmaatregelen door te nemen.
Inschrijvingen via Manage2Sail. ‘First warning Signal’ is voorzien om 10u30.
Good luck to the regattiers!

Nationale trainingsdag  | RCNV Visé 23 Oktober 2021
Zaterdag voorziet DOCB samen met trainers uit de klasse een Nationale trainingsdag  op het Maas.
Deze training zal doorgaan van 11u-16u30 (11u00 = opgetuigd en zeilklaar, meeting 10u30).
Eric Bonhomme zorgt voor een programma, alle trainingsgroepen zijn welkom.

Jullie zaten er allemaal op te wachten, hier is het…
Voorlopige nationale rangschikking voor N11 Visé.


Rappel important, dernière régate nationale ce week-end, seulement 17 inscriptions à ce jour.
Nous vous demandons de confirmer le plus rapidement possible votre participation, le RNCV prépare un très bel évènement, une équipe de bénévole est prête à vous recevoir, nous pouvons les remercier par notre présence.

Régate nationale | RCNV Visé le 24 octobre 2021
Dimanche prochain, le N11 du calendrier DOCB 2021 est au programme. Les inscriptions à la régates sont ouvertes!
Veuillez suivre les règles de sécurité.
Inscriptions via Manage2Sail.Le « premier signal » est prévu à 10h30.
Bonne chance aux régatiers !

Journée d’entrainement national | RCNV Visé le 23 octobre 2021
Le samedi, le DOCB organise une journée d’entrainement national sur la Meuse, entourée des entraîneurs de la classe.
Cet entrainement aura lieu de 11h00-16h30 (11h = gréé et prêt à naviguer).
Eric Bonhomme propose un programme, tous les groupes d’entrainement sont les bienvenus.

Vous l’attendiez tous, le voici…
Classement national provisoire avant N11 Visé

Fourth place for Belgium 🇧🇪

Dit is het ongelooflijke resultaat van ons nationale team op de wereldkampioenschappen in teamrace. Niemand durfde het te geloven, maar ze deden het!

Onder aanvoering van het talent van Anders, de prestatie van Boris, de vasthoudendheid van Hannelien, de inzet van Vic en het enthousiasme van Sander, heeft onze nationale top 5 onze sport naar de 4e plaats getild.
Het is verbazingwekkend!
Dank je, Anders,
Dank je, Boris,
Dank je, Hannelien,
Dank je, Vic,
Dank je, Sander.


C’est le résultat incroyable de notre équipe nationale aux championnats du monde en course par équipe. Personne n’osait y croire, mais ils l’ont fait !

Emmené par le talent d’Anders, la performance de Boris, la ténacité d’Hannelien, l’engagement de Vic et l’enthousiasme de Sander, notre top 5 national a hissé notre sport à la 4ème place.
C’est incroyable !
Merci, Anders,
Merci, Boris,
Merci, Hannelien,
Merci, Vic,
Merci, Sander.

Annulering van de volgende regatta’s | Annulation des prochaines régates

Beste leden,

De besluiten betreffende de hervatting van de amateursport -competities zijn bevestigd: deze zullen pas vanaf 9 juni kunnen worden hervat.
DOCB bevestigt daarom de afgelasting van de regatta’s die gepland waren voor het weekend van 13-16 mei te Nieuwpoort (KYCN) alsook voor het weekend van 22-24 mei te Oostende. De inschrijvingsgelden worden zo spoedig als mogelijk terugbetaald.

Anderzijds zal DOCB, gegeven de omstandigheden, eerstkomend terugkomen op de selecties voor de EK & WK kampioenschappen.

Het alternatieve trainingsprogramma zal door de weersomstandigheden individueel georganiseerd worden in de verschillende trainingsgroepen. De verkregen permits (FOD & Nieuwpoort) kunnen gehanteerd worden om binnen de geldende regels te varen.DOCB zal eveneens aanwezig zijn, de gelegenheid om uw vragen omtrent de selecties of andere zaken beantwoord te zien.

We hernemen graag de competitie tijdens de Nieuwpoortweek, begin juli !
Tot dan, blijf online, studeer hard en bovenal, blijf zeilen.

Het DOCB bestuur


Chers membres,

Les décisions concernant la reprise des compétitions de sport amateur ont été confirmées, celles-ci ne pourront reprendre qu’à partir du 9 juin.
Le DOCB confirme donc l’annulation des régates prévues le week-end du 13 au 16 mai à Nieuwpoort (KYCN) et du week-end du 22 au 24 mai à Ostende.
Les frais d’inscription seront remboursés dans les meilleurs délais.

Compte tenu des circonstances, le DOCB vous reviendra prochainement concernant les sélections..

Le programme alternatif des entraînement sera organisé individuellement dans les différents groupes, en fonction des conditions météorologiques. Les permis obtenus (FOD & Nieuwpoort) peuvent être utilisés pour naviguer dans le respect des règles actuelles.
Le DOCB sera également présent, cela sera l’occasion d’obtenir des réponses à vos questions concernant les sélections ou d’autres sujets.

Nootre prochain rendez-vous est fixé pendant la Nieuwpoort Week, début juillet !

D’ici là restez en ligne, étudiez dur et surtout, continuez à naviguer.

Le conseil d’administration du DOCB

Open Water Regatta | KYCN 13/05 → 16/05

Aanstaande dinsdag horen hoe we, definitief, de zeilen kunnen hijsen in het weekend van 13-14-14-16 mei. DOCB hakt de knoop dus door en zorgt voor een zeilweekend, afhankelijk van wat mogelijk zal blijken.  

Wij voorzien 3 Scenario’s :

 • Indien 50 deelnemers kan, verwelkomen wij graag álle leden van het DOCB op de wedstrijd. (Permit van FOD en Nieuwpoort zijn reeds verkregen)
 • Indien Maximaal 25 deelnemers toegelaten is, wordt een deelnemerslijst door DOCB weerhouden in functie van vastgelegde criteria. De overige leden wordt graag uitgenodigd voor Nationale trainingsdagen.
 • Indien wedstrijden NIET kunnen doorgaan, voorziet DOCB de mogelijkheid tot deelname aan 2 groepen van 25 deelnemers voor Nationale trainingsdagen.

Veel succes aan álle leden!


Mardi prochain, nous apprendrons comment nous pourrons, définitivement, hisser les voiles lors du week-end du 13-14-16 mai. Nous déciderons de ce que deviendra ce week-end de voile, en fonction de ce qui sera possible.

Nous envisageons 3 scénarios :

 • Si 50 participants sont possibles, la régate sera ouverte à tous les membres du DOCB. Les permis nécessaires ont déjà été obtenus : FOD et Nieuwpoort.
 • Si un maximum de 25 participants est autorisé, une liste des participants sera proposée par le DOCB, sur la base de critères établis. Les membres restants seront invités à participer aux journées d’entrainements nationaux.
 • Si aucune compétition ne peut avoir lieu, nous proposerons 2 groupes de 25 participants chacun pour participer aux journées d’entrainements nationaux.

Bonne chance à tous les membres !

2021 Europeans Championship | Cadiz (ESP)

Het is nu bevestigd, we hebben een extra plaats voor een jongen in ons nationaal team gekregen.
Nu zullen 5 jongens en 3 meisjes België vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap dat in Spanje, in de buurt van Cádiz, zal worden gehouden.


C’est désormais confirmé, nous avons obtenu une place supplémentaire pour un garçon dans notre équipe nationale.
Ce sont désormais 5 garçons et 3 filles qui représenteront la Belgique aux Championnats d’Europe qui se joueront en Espagne, près de Cadiz