Einde van het seizoen programma | Programme de fin de saison

DOCB OBK Benjamins / Nationale wedstrijden

Beste leden, 

Omwille van een GOLAZO evenement op het Provinciaal domein Nieuwdonk te Berlare in het weekend van 22 en 23  Oktober dient de georganiseerde wedstrijd geannuleerd te worden.

Gezien het OBK Benjamin op dit moment gepland stond, zullen wij dit simultaan organiseren met de Nationale wedstrijd op 2 oktober 2022 op het Galgenweel. 

Nationale wedstrijd N11 RCNV Visé 16 oktober 2022

De Nationale wedstrijd in Visé is dan ook meteen de laatste wedstrijd van dit seizoen.  De inschrijvingen voor deze wedstrijd staan open.

DOCB OBK Benjamins / Régates nationales

En raison d’un événement GOLAZO au domaine provincial Nieuwdonk à Berlare le week-end du 22 et 23 octobre, la compétition prévue à ces dates doit être annulée.

L’OBK Benjamin sera organisé simultanément avec la régate nationale de ce 2 octobre 2022 au Galgenweel. 

Régate Nationale N11 au RCNV Visé de ce 16 octobre 2022

En clôture de cette saison, le RCNV de Visé organisera la Régate Nationale Optimist n°11 .  Les inscriptions à cette dernière régate de l’année de notre calendrier sont ouvertes.

Optispring 2022 | Lost objects

If you find lost objects, please bring them to the race office (in havenkantoor).  Yesterday one sailor lost its yellow start watch. 

Indien je verloren voorwerpen vind, gelieve ze naar de race office (in het havenkantoor) te brengen.  Gisteren is een zeiler een geel starthorloge verloren.  

Si vous trouvez des objets perdu, merci de les déposer au race office (dans l’office du port “havenkantoor”).  Hier un des participants a perdu sa montre jaune.

Optispring Regatta | 2022

The Dinghy Optimist Class Belgium, The Royal Yacht Club of Belgium together with Yacht Club Marina Port Zelande | Grevelingen Meer invites you to register for the 2022 edition of the Optispring Regatta.

De Dinghy Optimist Class Belgium, de Royal Yacht Club of Belgium samen met de Yacht Club Marina Port Zelande | Grevelingen Meer nodigt u uit zich in te schrijven voor de 2022 editie van de Optispring Regatta.

Le Dinghy Optimist Class Belgium, le Royal Yacht Club of Belgium ensembles avec le Yacht Club Marina Port Zelande | Grevelingen Meer vous invitent à vous inscrire à l’édition 2022 de l’Optispring Regatta.

Registrations are open on Manage2Sail.

More informations here.

Nationale ranking 2021 | Classement national 2021

Dit specifieke seizoen loopt ten einde. Hier zijn de nationale klassementen, verstoord door uitstel en afgelastingen, maar uiteindelijk zijn er toch enkele mooie wedstrijden op het water gehouden.
Wij wensen u prettige momenten met uw gezin om dit jaar af te sluiten en zien uit naar uw komst in 2022 voor een nieuw seizoen vol beloften.

Cette saison pour le moins particulière s’achève. Voici le classement national, perturbé par les reports et annulations mais finalement qui aura quand même vu l’organisation de quelques belles régates sur l’eau.
Nous vous souhaitons d’agréables moments en famille pour achever cette année et nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour une nouvelle saison pleine de promesses.

Nationaal Optimist 2021 | National Optimist 2021

  1. Hannelien Borghijs (KLYC-KYCN)
  2. Sander Borghijs (KLYC-KYCN)
  3. Maxime Delhaye (GYC-Sail@ccess)

Benjamin Optimist 2021 | Benjamin Optimist 2021

  1. Michiel De Pelsmaeker (NWV Berlare – Q Kids)
  2. Zoé Delhaye (GYC-Sail@ccess)
  3. Victor Meert (NWV Berlare – Q Kids)

Rookie of the year 2021

Emmanuel Lagrange (BRYC)

Einde van het seizoen | Fin de la saison

Zoals jullie waarschijnlijk al weten organiseert het DOCB in samenwerking met de KLYC, RYCB en VVW Galgenweel op 20 en 21 november, rond de Algemene Vergadering van het DOCB, een gratis teamrace event op het Galgenweel.

Er zullen op beide dagen ook Theoriesessie geven door ervaren trainers/ jurieleden en wedstrijd organisators gehouden om meer uitleg te geven over het teamzeilen.

De vorige editie van 2017 was een groot succes. Een prachtig initiatief om de jonge en oudere zeilers, bij elkaar te brengen. We hopen dan ook op een talrijke opkomst.

Wij vragen iedereen zijn deelname te bevestigen door zijn online-inschrijving in te vullen op onze website.

Gelieve er rekening mee te houden dat de teams gebaseerd zijn op een vast aantal deelnemers (4) per team, het is mogelijk dat dit aantal enkele aanpassingen impliceert tijdens de sessies en de deelname van de laatst ingeschreven deelnemers beperkt.

Het programma van het weekend en de inschrijvingen zijn hier beschikbaar.

Inschrijving en details van de Hombeek-regatta staan ook online.


Comme vous le savez probablement déjà, le DOCB organise en coopération avec le KLYC, le RYCB et le VVW Galgenweel les 20 et 21 novembre, autour de l’Assemblée générale du DOCB, un événement gratuit de course par équipe au Galgenweel.

Il y aura également des sessions théoriques par des formateurs/juges et organisateurs de course expérimentés les deux jours pour expliquer plus en détail la voile en équipe.

L’édition précédente, en 2017, a été un grand succès. Une merveilleuse initiative pour réunir les jeunes et les anciens marins. Nous espérons donc une grande participation.

Nous demandons à chacun de confirmer sa participation en complétant son inscription en ligne sur notre site.

Veuillez noter que les équipes sont basées sur un nombre fixe de participants (4) par équipe, il est possible que ce nombre implique quelques ajustements pendant les sessions et limite la participation des derniers inscrits.

Le programme du week-end ainsi que les inscriptions via ce lien.

Les inscriptions à la régate de Hombeek sont également ouvertes, plus de détails ici.

Last update

Nationale wedstrijd | KLYC Antwerpen Galgenweel 03 Oktober 2021

Aanstaande zondag staat de N10 de DOCB kalender 2021 op het programma.  De registratie tot de wedstrijd staat open op manage2 sail!

Gelieve de gezondheids-en veiligheidsmaatregelen door te nemen.

Inschrijvingen tussen 8u30 en 10u in KLYC Galgenweel. ‘First warning Signal’ is voorzien om 9u55.

Good luck to the regattiers!

OBK Benjamins | KLYC Antwerpen Galgenweel 03 Oktober 2021 

De Nationale wedstrijd N10 zal ook gelden als OBK Benjamins. Voor deze deelnemers wordt er tijdens de wedstrijd een Fluo Hesje voorzien ter herkenning.

De Belgisch kampioen Optimist – Benjamins wordt eveneens gehuldigd tijdens de prijsuitreiking.  

Nationale trainingsdag  | VVW / KLYC Antwerpen Galgenweel 02 oktober 2021

Zaterdag voorziet DOCB samen met trainers uit de klasse een Nationale trainingsdag  op het Galgenweel.

Deze training zal doorgaan van 10u-17u (10u = opgetuigd en zeilklaar).

Wim Henderieckx zorgt voor een programma, alle trainingsgroepen zijn welkom.

Internationale wedstrijd Na Braassem | TBC Braassemermeer Nederland 9 en 10 oktober 2021

De wedstrijden gaan door op de Braassemermeer te Roelofarendsveen. 

Opgelet het aantal inschrijvingen is beperkt tot 120 deelnemers!

Inschrijvingen zijn mogelijk tot en met 6 oktober 2021.

De eerste start op zaterdag 09 oktober 2021 is voorzien om 11.00 uur. Zondag 10 oktober is deze voorzien om 10.00 uur.

Er worden 4 wedstrijden per dag voorzien.

Opening Receptie voor registratie vanaf 08.00 uur (Benedenzaal)

OPGELET: Gelieve het CORONA PROTOCOL (te consulteren op Manage2Sail) door te nemen en Nationale richtlijnen op te volgen.

TEAM RACE 20 en 21 November 2021

Zaterdag 20/11 en Zondag 21/11 gaan we een  clinic teamrace organiseren op het Galgenweel – KLYC. DOCB zal de WK- halve finalisten ook uitnodigen aan deze clinic / wedstrijd.

De Algemene vergadering zal eveneens gehouden worden op 20/11/2021 in de lokalen van VVW Galgenweel met zicht op de zeilers.


Régate nationale | KLYC Anvers Galgenweel 03 octobre 2021

Dimanche prochain, le N10 du calendrier DOCB 2021 est au programme. Les inscriptions à la régates sont ouvertes!

Veuillez suivre les règles de sécurité.

Inscriptions entre 8h30 et 10h au KLYC Galgenweel. Le « premier signal » est prévu à 9h55.

Bonne chance aux régatiers !

OBK Benjamins | KLYC Anvers Galgenweel 03 octobre 2021

La régate nationale N10 comptera également comme OBK Benjamins. Pour ces participants, un brassard Fluo sera fourni en guise de reconnaissance lors de la compétition.

Le meilleur Optimist – Benjamins sera également mis à l’honneur lors de la remise des prix.

Journée d’entrainement national | VVW / KLYC Anvers Galgenweel 02 octobre 2021

Le samedi, le DOCB organise une journée d’entrainement national au Galgenweel entourée des entraîneurs de la classe.

Cet entrainement aura lieu de 10h-17h (10h = gréé et prêt à naviguer).

Wim Henderieckx propose un programme, tous les groupes d’entrainement sont les bienvenus.

Régate internationale Na Braassem | TBC Braassemermeer Pays-Bas 9 et 10 octobre 2021

Les régates se disputeront sur le Braassemermeer à Roelofarendsveen.

Attention le nombre d’inscriptions est limité à 120 participants !

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 6 octobre 2021.

Le premier départ le samedi 09 octobre 2021 est prévu à 11h00. Il aura lieu le dimanche 10 octobre à 10h00.

Il y a 4 régates prévues par jour.

Ouverture Réception pour les inscriptions à partir de 08h00 (salle du bas)

ATTENTION : Veuillez lire le PROTOCOLE CORONA (à consulter sur Manage2Sail) et suivre les directives nationales

 TEAM RACE le  20 et 21 novembre 2021

Samedi 20/11 et dimanche 21/11, nous organiserons une CLINIC TEAM RACE au Galgenweel – KLYC. DOCB invitera également les demi-finalistes de la Coupe du monde à cette clinique / compétition.

L’Assemblée Générale se tiendra également le 20/11/2021 dans les locaux de VVW Galgenweel avec vue sur les optimist.

Regattas in the Netherlands

Beste regattiers,

De wedstrijden in Nederland komen er aan! De registraties voor U4 Workum 4&5 september 2021 en U4 Medemblik op 25&26 september 2021 staan open.

Opgelet, er zijn slechts 180 plaatsen beschikbaar vanwege de corona maatregelen. Inschrijvingen kunnen via manage2sail of via website U4.

Gelieve de reisadviezen en richtlijnen (Nederland) op te volgen om zeker te zijn van deelname.

Please check  https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/nederland

Keep up sailing!Chers régatiers,

 Les regattes aux Pays-Bas arrivent ! Les inscriptions pour U4 Workum les 4 & 5 septembre 2021 et U4 Medemblik les 25 & 26 septembre 2021 sont ouvertes.
Attention, il n’y a que 180 places disponibles en raison des mesures corona. Vous pouvez vous inscrire via manage2sail ou via site web U4:
Veuillez vérifier les conseils de voyage et ldirectives (Pays-Bas) pour assurer votre participation.

Vérifiez https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/pays_bas


Keep up sailing !!