Meetsessie | Session de mesurage

Om deel te kunnen aan selectiewedstrijden, dient men met gevalideerde uitrusting te varen. Dit kan opgevraagd en gecontroleerd worden door organisatoren van wedstrijden alsook door het DOCB.

Zaterdag 26/03/2022 voorziet DOCB een meetsessie die gratis wordt aangeboden.

Om hiervan gebruik te kunnen maken, wordt u gevraagd zich aan te melden via Manage2Sail. Gelieve eveneens aan te geven welke uitrusting u wenst te laten opmeten.

Op basis van de aanmeldingen zal een planning opgemaakt worden. U wordt hiervan verwittigd.

De meetsessie zal doorgaan op RBSC te Heusden, stapsteenweg 50.


Pour pouvoir participer aux compétitions de sélection, les membres doivent naviguer avec du matériel ayant été validé. Les organisateurs des régates selectives ou le DOCB peuvent à tout moment contrôler et vérifier la liste du matériel.

Samedi 26/03/2022 DOCB propose une séance de mesurage qui est offerte gratuitement.

Pour participer à cette séance, il vous sera demandé de vous inscrire via Manage2Sail. Veuillez également indiquer quel équipement vous souhaitez faire mesurer.

Un planning sera établi en fonction des inscriptions. Vous en serez informé.

La session de mesure aura lieu au RBSC à Heusden, Stapsteenweg 50.