Recall – next week-end events and national ranking

Belangrijke herinnering, laatste nationale regatta dit weekend, slechts 17 inschrijvingen tot nu toe.
Wij vragen u uw deelname zo spoedig mogelijk te bevestigen, de RNCV bereidt een heel mooi evenement voor, een team van vrijwilligers staat klaar om u te ontvangen, wij kunnen hen bedanken door onze aanwezigheid.

Nationale wedstrijd | RCNV Visé 24 Oktober 2021
Aanstaande zondag staat de N11 de DOCB kalender 2021 op het programma.
De registratie tot de wedstrijd staat open op manage2 sail!
Gelieve de gezondheids-en veiligheidsmaatregelen door te nemen.
Inschrijvingen via Manage2Sail. ‘First warning Signal’ is voorzien om 10u30.
Good luck to the regattiers!

Nationale trainingsdag  | RCNV Visé 23 Oktober 2021
Zaterdag voorziet DOCB samen met trainers uit de klasse een Nationale trainingsdag  op het Maas.
Deze training zal doorgaan van 11u-16u30 (11u00 = opgetuigd en zeilklaar, meeting 10u30).
Eric Bonhomme zorgt voor een programma, alle trainingsgroepen zijn welkom.

Jullie zaten er allemaal op te wachten, hier is het…
Voorlopige nationale rangschikking voor N11 Visé.


Rappel important, dernière régate nationale ce week-end, seulement 17 inscriptions à ce jour.
Nous vous demandons de confirmer le plus rapidement possible votre participation, le RNCV prépare un très bel évènement, une équipe de bénévole est prête à vous recevoir, nous pouvons les remercier par notre présence.

Régate nationale | RCNV Visé le 24 octobre 2021
Dimanche prochain, le N11 du calendrier DOCB 2021 est au programme. Les inscriptions à la régates sont ouvertes!
Veuillez suivre les règles de sécurité.
Inscriptions via Manage2Sail.Le « premier signal » est prévu à 10h30.
Bonne chance aux régatiers !

Journée d’entrainement national | RCNV Visé le 23 octobre 2021
Le samedi, le DOCB organise une journée d’entrainement national sur la Meuse, entourée des entraîneurs de la classe.
Cet entrainement aura lieu de 11h00-16h30 (11h = gréé et prêt à naviguer).
Eric Bonhomme propose un programme, tous les groupes d’entrainement sont les bienvenus.

Vous l’attendiez tous, le voici…
Classement national provisoire avant N11 Visé