Last update

Nationale wedstrijd | KLYC Antwerpen Galgenweel 03 Oktober 2021

Aanstaande zondag staat de N10 de DOCB kalender 2021 op het programma.  De registratie tot de wedstrijd staat open op manage2 sail!

Gelieve de gezondheids-en veiligheidsmaatregelen door te nemen.

Inschrijvingen tussen 8u30 en 10u in KLYC Galgenweel. ‘First warning Signal’ is voorzien om 9u55.

Good luck to the regattiers!

OBK Benjamins | KLYC Antwerpen Galgenweel 03 Oktober 2021 

De Nationale wedstrijd N10 zal ook gelden als OBK Benjamins. Voor deze deelnemers wordt er tijdens de wedstrijd een Fluo Hesje voorzien ter herkenning.

De Belgisch kampioen Optimist – Benjamins wordt eveneens gehuldigd tijdens de prijsuitreiking.  

Nationale trainingsdag  | VVW / KLYC Antwerpen Galgenweel 02 oktober 2021

Zaterdag voorziet DOCB samen met trainers uit de klasse een Nationale trainingsdag  op het Galgenweel.

Deze training zal doorgaan van 10u-17u (10u = opgetuigd en zeilklaar).

Wim Henderieckx zorgt voor een programma, alle trainingsgroepen zijn welkom.

Internationale wedstrijd Na Braassem | TBC Braassemermeer Nederland 9 en 10 oktober 2021

De wedstrijden gaan door op de Braassemermeer te Roelofarendsveen. 

Opgelet het aantal inschrijvingen is beperkt tot 120 deelnemers!

Inschrijvingen zijn mogelijk tot en met 6 oktober 2021.

De eerste start op zaterdag 09 oktober 2021 is voorzien om 11.00 uur. Zondag 10 oktober is deze voorzien om 10.00 uur.

Er worden 4 wedstrijden per dag voorzien.

Opening Receptie voor registratie vanaf 08.00 uur (Benedenzaal)

OPGELET: Gelieve het CORONA PROTOCOL (te consulteren op Manage2Sail) door te nemen en Nationale richtlijnen op te volgen.

TEAM RACE 20 en 21 November 2021

Zaterdag 20/11 en Zondag 21/11 gaan we een  clinic teamrace organiseren op het Galgenweel – KLYC. DOCB zal de WK- halve finalisten ook uitnodigen aan deze clinic / wedstrijd.

De Algemene vergadering zal eveneens gehouden worden op 20/11/2021 in de lokalen van VVW Galgenweel met zicht op de zeilers.


Régate nationale | KLYC Anvers Galgenweel 03 octobre 2021

Dimanche prochain, le N10 du calendrier DOCB 2021 est au programme. Les inscriptions à la régates sont ouvertes!

Veuillez suivre les règles de sécurité.

Inscriptions entre 8h30 et 10h au KLYC Galgenweel. Le « premier signal » est prévu à 9h55.

Bonne chance aux régatiers !

OBK Benjamins | KLYC Anvers Galgenweel 03 octobre 2021

La régate nationale N10 comptera également comme OBK Benjamins. Pour ces participants, un brassard Fluo sera fourni en guise de reconnaissance lors de la compétition.

Le meilleur Optimist – Benjamins sera également mis à l’honneur lors de la remise des prix.

Journée d’entrainement national | VVW / KLYC Anvers Galgenweel 02 octobre 2021

Le samedi, le DOCB organise une journée d’entrainement national au Galgenweel entourée des entraîneurs de la classe.

Cet entrainement aura lieu de 10h-17h (10h = gréé et prêt à naviguer).

Wim Henderieckx propose un programme, tous les groupes d’entrainement sont les bienvenus.

Régate internationale Na Braassem | TBC Braassemermeer Pays-Bas 9 et 10 octobre 2021

Les régates se disputeront sur le Braassemermeer à Roelofarendsveen.

Attention le nombre d’inscriptions est limité à 120 participants !

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 6 octobre 2021.

Le premier départ le samedi 09 octobre 2021 est prévu à 11h00. Il aura lieu le dimanche 10 octobre à 10h00.

Il y a 4 régates prévues par jour.

Ouverture Réception pour les inscriptions à partir de 08h00 (salle du bas)

ATTENTION : Veuillez lire le PROTOCOLE CORONA (à consulter sur Manage2Sail) et suivre les directives nationales

 TEAM RACE le  20 et 21 novembre 2021

Samedi 20/11 et dimanche 21/11, nous organiserons une CLINIC TEAM RACE au Galgenweel – KLYC. DOCB invitera également les demi-finalistes de la Coupe du monde à cette clinique / compétition.

L’Assemblée Générale se tiendra également le 20/11/2021 dans les locaux de VVW Galgenweel avec vue sur les optimist.