Lidmaatschap en Inschrijvingen Nationale wedstrijden | Adhésion et inscription aux régates nationales

Via een eenvoudige formulier/ Knop op de website kan het lidmaatschap bij DOCB aangemaakt worden alsook alle inschrijvingen voor de Nationale wedstrijden.  Hierdoor kan de organisatie en communicatie met betrekking tot de wedstrijden vlotter verlopen. 

Wij nodigen U uit om het lidmaatschap te bevestigen/ op te maken via de vernieuwde website. 


Via notre formulaire d’inscription / bouton sur le site Web, l’adhésion à la classe peut être créée ainsi que toutes les inscriptions aux compétitions nationales. Cela permet que l’organisation et la communication concernant les régates se déroule plus facilement.

Nous vous invitons à confirmer / valider votre adhésion via le site.