Welkom op de vernieuwde website | Bienvenue sur notre nouvelle plateforme

Beste bezoeker,

Welkom op de vernieuwde website van DOCB.  

Via dit platform wensen we transparant en snel te communiceren naar alle leden, Verenigingen , coaches en bezoekers van de website.

De informatie die u hier vindt zal steeds de laatst beschikbare en officiële update zijn van de agenda, kalender, berichten, races, organisaties en zo veel meer. 

Via de website kunnen leden voortaan het lidmaatschap aanvragen en zich inschrijven voor de verschillende Nationale races en selectiewedstrijden voor het EK/ WK.

In de nabije toekomst, vindt u allerhande informatie betreffende de regelgeving, uitslagen en  begeleiding.

De mailings en publicaties zullen in de toekomst automatisch verzonden worden waardoor u steeds zeker bent van de laatste ontwikkelingen binnen de klasse.


Cher visiteur,

Bienvenue sur la nouveau site du DOCB.

Via cette plateforme, nous souhaitons communiquer de manière transparente et rapide à tous les membres, associations, coachs et visiteurs du site.

Les informations que vous trouverez ici seront toujours les dernières mises à jour disponibles et officielles de l’agenda, du calendrier, des messages, des courses, des organisations et bien plus encore.

Les membres peuvent désormais faire une demande d’adhésion directement via le site Internet et s’inscrire aux différentes régates nationales et compétitions de sélection pour le Championnat d’Europe / Championnat du Monde.

Vous y trouverez également, prochainement, toutes sortes d’informations concernant les réglementations, les résultats et les conseils.

Les mailings et publications seront envoyés automatiquement à l’avenir, vous pouvez donc toujours être sûr des derniers développements au sein de la classe.


See you on the water … and the web!

Lidmaatschap en Inschrijvingen Nationale wedstrijden | Adhésion et inscription aux régates nationales

Via een eenvoudige formulier/ Knop op de website kan het lidmaatschap bij DOCB aangemaakt worden alsook alle inschrijvingen voor de Nationale wedstrijden.  Hierdoor kan de organisatie en communicatie met betrekking tot de wedstrijden vlotter verlopen. 

Wij nodigen U uit om het lidmaatschap te bevestigen/ op te maken via de vernieuwde website. 


Via notre formulaire d’inscription / bouton sur le site Web, l’adhésion à la classe peut être créée ainsi que toutes les inscriptions aux compétitions nationales. Cela permet que l’organisation et la communication concernant les régates se déroule plus facilement.

Nous vous invitons à confirmer / valider votre adhésion via le site.

Selection Races Team Belgium 2021

De maatregelen en vooruitzichten die de federale regering op vrijdag 5 maart 2021 heeft aangekondigd, verplichten ons om de organisatie van de selecties voor 2021 te herzien. Het is zeer waarschijnlijk dat niet-essentiële reizen tot 18 april verboden zullen blijven, waardoor de organisatie van de Optispring onmogelijk wordt, evenals deelname aan de U4 in Medemblik. Het blijft onwaarschijnlijk dat er in België wedstrijden georganiseerd kunnen worden voor 1 mei. Om toch een representatieve selectie 2021 te kunnen organiseren streeft het DOCB naar minimum 4 wedstrijddagen op zee, aangevuld met 2 wedstrijddagen op binnenwater (Spuikom of Galgenweel).

Les mesures et perspectives annoncées par le gouvernement fédéral ce vendredi 5 mars 2021 nous obligent à revoir l’organisation des sélections pour 2021. Il est très probable que les voyages non essentiels resteront interdits jusqu’au 18 avril, ce qui rendra impossible l’organisation de l’Optispring, ainsi que la participation au U4 à Medemblik. Il reste peu probable que des régates puissent être organisées en Belgique avant le 1er mai. Afin de pouvoir organiser une sélection représentative en 2021, le DOCB vise au moins 4 jours de régates en mer, complétés par 2 jours de course sur les eaux intérieures (Spuikom ou Galgenweel).

Continue reading “Selection Races Team Belgium 2021”