Organisatie van de selectie | Organisation de la sélection 2021

Beste zeilers, chers compétiteurs,
Beste ouders, chers Parents

DOCB werkt volop aan de voorbereidingen EK/WK 2021.
Echter blijven het nog steeds onzekere tijden met betrekking tot de COVID-19 maatregelen.

De DOCB heeft besloten af te zien van het inschrijvingssysteem voor de selecties voor het Europees en het wereldkampioenschap. Wij zullen zo snel als mogelijk de kalender bekendmaken van de regatta’s die het “selectie”-klassement zullen bepalen. De DOCB zal aan elke zeiler, volgens de volgorde van dit klassement, voorstellen om deel uit te maken van het team dat België dat België zal vertegenwoordigen op het WK en vervolgens op het EK.
 
Naar aanleiding van de feedback die we ontvingen en interne evaluatie zijn wij ervan overtuigd dat dit voorstel ieders goedkeuring zal wegdragen, en grote kansen zal bieden aan onze zeilers. Wij zijn ons er ook van bewust dat deze openstelling het financiële evenwicht van de klasse zal verzwakken, die elk jaar de gok moet wagen om een compleet team van 5 zeilers op de wereldkampioenschappen en 7 anderen op de Europese kampioenschappen te presenteren (waaronder 3 meisjes op de Europese kampioenschappen). Wij hopen eenieder van u trouw op de afspraak te zien om dit eerlijker en opener systeem te zien voortbestaan. De financiële gevolgen van het niet invullen van de EK/WK plaatsen neemt het DOCB op zich. 
 
Belangstellende kandidaten wordt nu reeds verzocht contact op te nemen met hun school om hun medewerking te verzekeren met betrekking tot de dagen afwezigheid van school die hun deelname aan deze kampioenschappen zal meebrengen. Indien nodig kunnen zowel de klasse, alsook de federatie deze verzoeken natuurlijk officieel ondersteunen. We willen er wel op wijzen dat enkel betalende leden in aanmerking komen.

DOCB zal na de selectiewestrijden het gesprek aan gaan de zeilers in volgorde van de eindstand om te horenom te horen naar hun interesse in EK/WK-deelname. Uiterlijk 5 dagen na deze eindstand zal DOCB haar EK/WK team voorstellen.
  DOCB travaille d’ores et déjà sur les préparatifs de l’Euro / Coupe du monde 2021.
Cependant, les temps sont encore incertains en ce qui concerne les mesures COVID-19.
 
Le DOCB a décidé de renoncer au système d’inscription aux sélections pour les championnat d’Europe et du monde. Nous publierons dans les prochains jours le calendrier des régates qui détermineront le classement de “sélection”.  Le DOCB proposera à chaque régatier, suivant l’ordre établi par ce classement, d’intégrer l’équipe chargée de représenter la Belgique au championnats du monde, puis aux championnats d’Europe.
 
Nous sommes convaincus que cette proposition rencontrera l’adhésion de chacun, mettra fin aux discussions récurrentes sur le sujet et offrira de belles opportunités à nos régatiers. Nous sommes également conscient que cette ouverture fragilise l’équilibre financier de la classe qui, chaque année, prendra le pari de présenter une équipe complète de 5 régatiers au championnats du monde et 7 autres au championnat d’Europe (dont obligatoirement 3 filles aux championnats d’Europe). Nous espérons voir chacun d’entre vous fidèle au rendez-vous afin de voir perdurer ce système plus juste et plus ouvert. Le DOCB supportera les conséquences financières de ne pas remplir les sièges du Championnat d’Europe / Championnat du Monde.
 
Nous invitons d’ores et déjà les candidats intéressés à prendre contact avec leurs établissement scolaire pour s’assurer de leur coopération concernant les jours d’absence scolaire que leur participation à ces championnats entraînera. Nous pouvons bien évidemment appuyer ces demande officiellement si nécessaire. Nous tenons à rappeler que seuls les membres en ordre de cotisation sont éligibles.

 Après les compétitions de sélection, DOCB parlera aux regatiers dans l’ordre du score final pour connaître leur intérêt pour le Championnat d’Europe / Championnat du Monde. Au plus tard 5 jours après ce score final, DOCB présentera son équipe du Championnat d’Europe / du Monde.