Welcom | Bienvenue

DOCB is de Belgische klassenorganisatie van deze kleine maar legendarische wedstrijdboot

Doordat de “Optimist” een eenheidsklasse is en dus streng gereglementeerd, strijden alle zeilers met dezelfde wapens. De identieke bouw en het zeilplan zorgen ervoor dat de instapdrempel vrij laag blijft.

Over heel België vind je zeilverenigingen met zeilscholen waar je de basis kan leren. Wij bij DOCB zorgen ervoor dat je kan meedoen aan wedstrijden, zowel landelijk als internationaal.

DOCB est l’organisme belge de la  classe ce bateau de compétition, petit mais légendaire.

Parce que l’Optimist est une classe officielle et donc strictement réglementée, tous les jeunes régatiers sont en concurrence avec les mêmes armes. 

Vous trouverez des écoles et des clubs de voile dans toute la Belgique qui vous apprendront les bases. Le DOCB vous offre la possiblitié de participer aux compétitions nationales et internationales.

News

Optimist Team Belgium 2021

Follow below the composition of the 2021 national team.
Volg hieronder de samenstelling van het nationale team van 2021.
Suivez ci-dessous la composition de l’équipe nationale 2021.

Selections – Optimist Team Belgium 2021

Zoals gebleken heeft Corona een grote impact gehad op het verloop en de organisatie van het zeilseizoen 2021. De verschillende trainingsgroepen en het DOCB werden meermaals voor grote uitdagingen geplaatst en een uitzonderlijk jaar vereist dan ook uitzonderlijke maatregelen en beslissingen, zo ook voor de EK/ WK selecties.
Le Coronavirus a eu un impact important sur le déroulement et l’organisation de la saison de voile 2021. Les différents groupes d’entraînement et le DOCB ont été confrontés à de grands défis et une année exceptionnelle exige des mesures et des décisions exceptionnelles, également pour les sélections aux championnats d’ Europe et du monde.

Races and Events list

The calendar will be updated shortly to reflect the measures decided by the federal government on 11 May.

De kalender zal binnenkort worden bijgewerkt om rekening te houden met de maatregelen waartoe de federale regering op 11 mei heeft besloten.

Le calendrier sera mis à jour prochainement afin de correspondre aux mesures décidées par le fédéral ce 11 mai.

Please have a look on the last Update

See calendar view

Races and Events Update

Canceled

stay home, no more fun in the next days...

Rescheduled

stay home, no more fun in the next days...

Not Confirmed

Recently Updated

stay home, no more fun in the next days...

Registrations Open

Registrations Closed

stay home, no more fun in the next days...